Hvor kommer kundene dine fra?
Er alle fra Norge? Hvor i landet er det mest trafikk fra?
Ha full oversikt over ned til minste tettsted.
NB: Du vil ikke se kundens hus, men nærmeste sentral kunden kommer via.

Refleksjon:
Det er alltid veldig morsomt å se på kart ned til tettsted hvor kundene er fra. Verden blir fort liten.
Når man ser at en "norskamerikaner" søker fra Florida flyr tankene fort...