Logg på 
 Enkelt, visuelt og spennende.
Total oversikt over dine besøkende
 
mainpage Hovedside
Forklaring kontrollpanel
Brukerinformasjon:
Her kan du endre innloggingsnavn, e-post og i tillegg legge inn mer informasjon om din adresse.
Dette kan være aktuelt hvis du bestiller en oppgradering og ønsker å få korrekt informasjon på din elektroniske faktura for evt. regnskap.

Prosjekt oversikt:
Hvis du har flere prosjekter velger du hvilket prosjekt du ønsker å ha aktivt.
Du vil også få en rask oversikt her over antall besøkende for gårsdagen og hittil i dag.

Lag prosjekt:
Du kan lage så mange prosjekter du ønsker. Et prosjekt gjelder for et helt domene.
Alle nye prosjekter er gratis.

Prosjekt informasjon:
Her kan du endre tittelen for ditt prosjekt og webside adressen.

Installasjonskode:
Dette er koden du skal installere på dine sider som du ønsker skal være med i statistikken.
Ingen statistikk vil starte før dette er gjort.

Unntak:
Her kan du legge inn IP-adresser som du ikke skal være med i statistikken. Det kan f.eks være din egen adresse til din maskin. Dette er spesielt gjeldende når man endrer en del på sin egen side eller en må inn å kontrollere ofte. Ved å fjerne statistikken fra din adresse vil statistikken bli mer korrekt.

Nullstill statistikk:
Her kan du slette alle dine besøkende og begynne helt på nytt. Din besøksstatistikk blir ikke slettet. Det er antall besøkende pr. dag. Dette kan være aktuelt ved store endringer på din side. Da begynner man helt på nytt med
søkeord, sidebesøk m.m.

Oppgradering:
All statistikk baseres på en loggstørrelse på 100 ved gratisversjon. Statistikken viser statistikk av dine siste 100 besøkende. For noen kan dette gi for liten oversikt.
Du kan derfor oppgradere for å få større logg. Du kan enten velge størrelse på 1000 eller 5000 siste besøkende.

Copyright © 2008-2011 Websalg AS - Om Websalg AS - Kontakt oss