Logg på 
 Enkelt, visuelt og spennende.
Total oversikt over dine besøkende
 
mainpage Hovedside
Vilkår

1. XYstats (Websalg AS) tjenester brukes på egen risiko. Våre tjenester tilbys "som den er" og "som tilgjengelig". Du aksepterer at du har gjort din egen beslutning om nytten av tjenesten.

2. Websalg AS er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, som følge av din bruk av tjenesten, manglende service, suspensjon av tjenesten, eller oppsigelse av tjenesten. Vi garanterer ikke tilgjengeligheten av tjenesten. Du samtykker til ikke å holde oss ansvarlige for tap av data eller avbrudd av service av noe slag.

3 Vi beholder eiendomsrett og alle rettigheter til XYstat sine logoer, varemerker, programvare, databaser, rapporter og nettsted.

4. Vi tillater ikke nettsteder å bruke XYstat om nettstedet omhandler følgende:

  • Sider som oppmuntrer til ulovlige aktiviteter eller rasisme.
  • Sider som formidler instruksjoner eller diskusjoner om ulovlige aktiviteter.
  • Sider som reklamerer for programmer eller aktiviteter som omhandler uønsket reklame, SPAM
  • Sider som inneholder pornografisk matriale som bryter norsk lovgivning.
  • Brudd på noen av disse punktene medfører umiddelbar utestengelse fra tjenesten og sletting av alle data.

5. Det er ikke lov å endre XYstat koden som du innstallerer på nettsiden din.

6. Brukere aksepterer at nettstedsinformasjon (nettsted navn, URL, trafikk teller, etc.) kan benyttes av Websalg AS.

7. Websalg AS utfører backup, men kan ikke garantere at absolutt alle data vil kunne tilbakestilles ved uhell eller egenforskyldte tap av data.

8. Hvis denne avtalen blir terminert av oss eller av deg, uansett grunn, godtar du å fjerne vår kode, logoer og varemerker fra dine nettsteder og andre elementer.

9. Datagrunnlag som innhentes kan i få enkelte tilfeller være misvisende. Det kan være lokasjon til bruker, ISP tilbyder, søkeord som benyttes m.m.

10. Du godtar å holde oss skadesløse fra og mot alle krav, tap, ansvar, kostnader og utgifter som følge av et brudd på denne avtalen eller tredjeparts rettigheter, inkludert men ikke begrenset til brudd på åndsverksloven, brudd på eiendomsrett og invasjonen av noe privatlivs rettigheter. Denne forpliktelsen skal overleve et eventuelt opphør av denne avtalen. Vårt ansvar overstiger ikke kjøpesummen for tjenesten.

11. Begge parter eier data som innhentes av besøkende til ditt webområde. Du kan bruke dataene som vi tilbyr til alle lovlige formål. Vi vil bruke opplysningene i samsvar med våre vilkår.

12. Denne avtalen skal tolkes og håndheves i samsvar med lovgivningen i Norge.Copyright © 2008-2011 Websalg AS - Om Websalg AS - Kontakt oss